Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozdělení umění

2. 3. 2007

UMĚNÍ

zahrnuje velmi širokou oblast lidské tvůrčí činnosti. Dělí (třídí) se podle nejrůznějších kriterií, obecně v nejširším slova smyslu například podle činností (kuchařské, sportovní, válečné, ...), dále podle druhu (muzické, taneční, literární, divadelní, filmové, výtvarné, ...), ty lze třídit dále (výtvarné na architekturu, malířství, sochařství, ...)

UMĚNÍ VÝTVARNÉ

lze dále dělit například podle techniky (malířství, grafika, kresba, fotografie, ...), nebo podle druhu (lidové, naivní, realistické, abstraktní, ...), podle náboženství (křesťanské, islámské, ...), dále geograficky (Africké, Asijské, Indijánské, Čínské, Japonské, ...), lze je třídit i jinak a vzájemně propleteně.

Hodně používané a asi nejznámější je dělení (kategorizace) podle převažujícího SLOHU, STYLU a směrů v určité historické epoše:

HISTORICKÉ ČLENĚNÍ UMĚNÍ

 do 4000 před n.l.  Umění pravěku
 3. až 2. tis. před n.l.  Egyptské / Krétsko-Mykénské umění
 8. st. před n.l. až 1. stol. n.l.  Starořecké umění
 2. st. před n.l. až 5. stol. n.l.  Starořímské umění
 4. až 5. st. n.l.  Ranně-křesťanské a Byzantské umění
 7. až 11.st.n.l.  Umění ranného středověku
 11. až 16. stol.  Středověké umění: Románské a Gotické
 15. až 16. stol.  Renesance
 1600 - 1720  Baroko
 1720 - 1770  Rokoko
 1760 - 1830  Klassicismus
 1790 - 1840  Romantika
 1750 - 1850  Historismus
 1830 - 1870  Realismus
 1860 - 1905  Impressionismus
 1890 - 1920  Symbolismus a Secese
 kolem 1900  Moderní umění: Expresionismus, Fauvismus, Kubismus, Futurismus, Dadaismus, Orphismus, Rayonismus, Neoplasticizmus, De Stijl, Surrealismus, Abstraktní umění, ...
 asi od 1950  Postmoderna, Pop-Art, Op-Art, Minimalismus, Abstraktní expresionismus a další ...ismy

Přehled o umění 20.století je přehledně (anglicky) zpracován na: http://faculty.indy.cc.ks.us/jnull/artists.htm

Je jasné, že i toto dělení je nepřesné, různí autoři se v určení jednotlivých let různí.
Umělecké styly se v danných letech i místech vzájemně překrývaly, umělci vyznávající různé styly se často vzájemně pomlouvali a neuznávali, problémy s "kritikou" měli hlavně ti noví - avangardní, kteří experimentovali a přicházeli s něčím novým.
Z tabulky je zřejmé, že tak jak se zrychluje vývoj ve všech oborech lidské činnosti (např. PC technika, internet, ...), tak se i zrychluje (vznikají) nové směry, styly a nové techniky i v umění *. K některým se noví umělci vrací, jsou pro ně výzvou (např. i dnes někteří malují v klassicistním či jiném historickém stylu, jiní znovuobjevují krásu černobílé fotografie pořízené tradičními postupy, ...).

--------------------------------------------------------
*) Dovolím si poznámku ke zrychlování a vzniku nových směrů: Mám dojem, že dnes je více malířů "teoretiků" - kteří různě naplácají barvy a zajímavě to umí popsat jako "nový směr v umění" - nový "...ismus", než malířů, kteří opravdu umí malovat - tak jak to uměli Staří Mistři a zakladatelé Moderního umění jako Pablo Picaso, Eduard Manet, ... a mnozí současní malíři, kteří to opravdu "umí" a které mohu obdivovat. Za nimiž je vidět opravdová umělecká PRÁCE. Ale ty, kteří jen plácají barvy ve stylu "Mistrem snadno a rychle" a o jejichž dílech se jen píše - co vše vyjadřují - ty obdivovat nemohu.

----------------------------------------

(publikováno 12.03.07)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

nasel jsem v sobe talent na malovani portretu tetovacich mnotivu

(vladimir houser, 30. 1. 2011 11:59)

mam talent?

super

(zuzka, 18. 2. 2008 17:17)

je to hezky udelany-super